Заклад Дошкільної Освіти (Ясла-садок) № 7 "Дзвіночок" Подільської міської ради
Річний звіт

 

 

 

 

 

       

Картинки по запросу мерцающие ветки калины

 

 

     Робота  закладу дошкільної освіти №7 у 2017-2018 н.р. була

 

спрямована на втілення І етапу науково - методичної проблеми

 

"Використання всебічно розвиненої особистості, створення сприятливої

 

атмосфери  в якій розкриваються творчі здібності дітей та дорослих"

 

       Аналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що

 

освітній процес здійснювався за пріоритетними напрямками згідно

 

річного плану на протязі всього навчального року, так і його  принципи,

 

як актуальність, конкретність, динамічність. Висока якість дошкільної

 

освіти свідчить про раціональну організацію режиму життя дітей,

 

чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності. 

 

 

Пріоритетні завдання на 2018/2019 н.р. 

 

 

1. Розвивати економічну компетентність дошкільників шляхом активізації розумово- пізнавальної діяльності, з використанням елементів  економічного виховання.

 

2. Удосконалення роботи щодоформування мовленнєвої компетентності дошкільників засобами ігрових технологій. 

 

3. Формувати у дітей чуття національної свідомості шляхом залучення їх до музичної діяльності та українського декоративного мистецтва. 

 

Звіт

про підсумки освітньо-виховної та методичної роботи за 2020-2021н.р.

 

Система методичної роботи в дошкільному навчальному закладі будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.

 

Згідно річного плану на 2020-2021н.р. в дошкільному навчальному закладі методична робота з кадрами спланована по трьох напрямках: підвищення педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості, самоосвіта. Були використані колективні та індивідуальні форми організації методичної роботи з педагогічними кадрами.

 

 

Протягом 2020-2021н.р. колектив працює над реалізацією ІІІ етапу науково-методичної проблеми на тему: «Вдосконалення професійної майстерності педагогів, впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою реалізації принципів особистісно-орієнтовного підходу до навчання, виховання та розвитку вихованців».